Byggbolaget Källdén & Granath ABKONTROLLANSVARIG

Ska du bygga, riva eller utföra markarbeten kan du behöva en kontrollansvarig (KA), för ditt projekt. En enkel regel är: Krävs det bygglov, så krävs en KA.

Kontrollansvarig ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Det innebär bl a att ta fram en kontrollplan, se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den kontrollansvarige måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.Vi upprättar kontrollsystem för allt som behövs för att säkerställa kvalitén. Alla krav som ställs av Byggnadsnämnd och lagstiftning ingår förstås.

Mikael Granath hos oss på Byggbolaget är certifierad och har lång erfarenhet av uppdrag som kontrollansvarig. Han har:

 • Behörighet N

 • Certifikat sc0813-14

 • "Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus..."

  Klicka på loggan för att läsa mer hos Boverket.

  Vill du ha mer information om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt?
  Klicka på pratbubblan för att maila direkt till Mikael.  Byggbolaget Källdén & Granath AB | Idunvägen 12 | 133 38 Saltsjöbaden | info@byggbolagetkg.se  Login: