Byggbolaget Källdén & Granath ABUPPDRAG: Tillbyggnad på 30-talsvillan

2008 fick vi ett uppdrag från en av våra återkommande kunder. Deras villa började kännas lite för trång och en tillbyggnad på ca 20 kvadrat planerades.

Genomförandet

Ambitionen och utmaningen med tillbyggnader är alltid att få byggnaden att se ut som en naturlig del av original-konstruktionen. Vi är som sagt lite svaga för tillbyggnader eftersom det alltid är en utmaning att ta sig an olika byggstilar genom tiderna.

För den här kunden var det extra viktigt att tillbyggnaden såg ut som den alltid hade funnits där som en del av huset. Vad tycker ni? Lyckades vi?